Luận văn Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực Hà nội (phần Hà Nội mở rộng)

LỜI CẢM ƠN i

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH VẼ vi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU viii

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN 3

1.1. Phóng xạ trong đất đá(2, 3) 3

1.1.1. Các họ phóng xạ(2, 3) 3

1.1.2. Cân bằng và mất cân bằng phóng xạ(2, 3) 5

1.2. Phóng xạ do tia vũ trụ(2, 3) 6

1.3. Phơi nhiễm do phóng xạ tự nhiên(2, 3) 7

1.3.1. Phơi nhiễm do chiếu ngoài từ phóng xạ tự nhiên trong đất đá(2, 3) 8

1.3.2. Phơi nhiễm do chiếu ngoài từ tia vũ trụ(2, 3) 9

1.3.3. Phơi nhiễm do chiếu trong từ các nguồn phóng xạ tự nhiên(2, 3) 9

1.4. Một số đại lượng đo liều trong an toàn bức xạ(4) 10

1.4.1. Liều chiếu(4) 10

1.4.2. Liều hấp thụ(4) 11

1.4.3. Liều tương đương(4) 11

1.4.4. Liều hiệu dụng(4) 13

1.5. Tương tác của bức xạ gamma với vật chất(5, 6) 14

1.5.1. Hiệu ứng quang diện(5, 6) 15

1.5.2. Hiệu ứng Compton(5, 6) 17

1.5.3. Hiệu ứng tạo cặp(5, 6) 19

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY