Luận văn Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử ssrs liên kết với locus kiểm soát chất lượng xơ ở cây bông

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 5

DANH MỤC BẢNG. 7

DANH MỤC HÌNH . 9

MỞ ĐẦU. 11

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án . 11

2. Mục tiêu nghiên cứu. 12

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. 12

4. Những đóng góp mới của luận án. 13

5. Phạm vi giới hạn của luận án. 13

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 14

1.1. PHÂN LOẠI HỌC VÀ QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA CHI BÔNG

GOSSYPIUM . 14

1.1.1. Phân loại học cây bông . 14

1.1.2. Quá trình tiến hóa chất xơ và những đặc tính chất lượng xơ chính

của cây bông. 15

1.2. ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN VÀ PHÂN TÍCH

ĐA DẠNG DI TRUYỀN TRONG CHI BÔNG . 18

1.2.1. Sự đa dạng các chỉ tiêu hình thái và nông học của cây bông. 18

1.2.2. Đa dạng di truyền phân tử trong nguồn gen bông trồng trọt. 19

1.2.2.1. Nguồn gen bông lưỡng bội. 19

1.2.2.2. Nguồn gen bông tứ bội. 20

1.3. MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ THỊ PHÂN TỬ VÀ NHỮNG ỨNG

DỤNG TRÊN CÂY BÔNG . 22

1.3.1. Một số kỹ thuật chỉ thị phân tử chính trên cây bông . 22

1.3.2. Sự phát triển của chỉ thị SSR và các cơ sở dữ liệu về chỉ thị phân tử

của cây bông. 24

1.4. NGHIÊN CỨU LẬP BẢN ĐỒ LIÊN KẾT DI TRUYỀN VÀ BẢN ĐỒ

CÁC LOCUS QUY ĐỊNH CHẤT LưỢNG XƠ Ở CÂY BÔNG . 27

1.4.1. Những nghiên cứu lập bản đồ liên kết di truyền ở cây bông trên thế

giới. 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY