Luận văn Nghiên cứu về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở trung học phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát.5

2. Mục đích nghiên cứu và phạm vi lý thuyết tham chiếu .9

3. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn .11

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU VỀ QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ

LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. 12

1.1. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở lớp 11 .12

1.1.1. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong chương trình toán lớp 11 .12

1.1.2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong sách giáo khoa toán lớp 11.13

1.2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở lớp 12 .18

1.2.1. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong chương trình toán lớp 12 .18

1.2.2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong sách giáo khoa toán lớp 12.19

1.3. Phân tích các đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2003 đến 2013.28

1.3.1. Nhóm 1: Nhóm các câu hỏi sử dụng đạo hàm “ngay từ ban đầu”. .29

1.3.2. Nhóm 2: Nhóm các câu hỏi không sử dụng đạo hàm. .29

1.3.3 Nhóm 3: Nhóm các câu hỏi biến đổi biểu thức về hàm số một biến, sau đó sử

dụng đạo hàm để tìm đáp án.31

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN

VỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ . 37

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 60

3.1. Thực nghiệm đối với giáo viên.60

3.1.1. Mục đích xây dựng thực nghiệm.60

3.1.2. Bộ câu hỏi thực nghiệm giáo viên.60

3.1.3. Phân tích các câu trả lời của giáo viên .61

3.2. Thực nghiệm đối với học sinh.65

3.2.1. Các bài toán thực nghiệm.66

3.2.2. Phân tích tiên nghiệm.66

3.2.3. Phân tích hậu nghiệm .77

KẾT LUẬN . 81

PHỤ LỤC . 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY