Luận văn Nghiên cứu vấn đề môi trường của làng nghề chế biến chè và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN . 4

1.1.1. Vị trí địa lý .4

1.1.2. Khí hậu.4

1.1.3. Điều kiện địa hình. 5

1.1.4. Tài nguyên khoáng sản . 7

1.1.5. Tài nguyên đất . 8

1.1.6. Tài nguyên nước . 11

1.1.6.1. Tài nguyên nước mặt . 11

1.1.6.2. Tài nguyên nước ngầm. 12

1.2. THỰC TRẠNG VỀ KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG NÔNG NGHIỆP NÔNG

THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN. 12

1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai . 10

1.2.2. Tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. 10

1.2.2.1.Trồng trọt. 11

1.2.2.2. Chăn nuôi . 14

1.2.2.3. Lâm nghiệp. 14

1.2.3. Thực trạng dân cư vùng nông thôn. 15

1.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THÁI NGUYÊN . 15

1.3.1. Thông tin chung về làng nghề . 15

1.3.2. Thực trạng phát triển các ngành nghề chế biến chè tỉnh Thái Nguyên . 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY