Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiến tiến, phù hợp xử lý suy thoái môi trường nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi tôm các tỉnh ven biển Bắc bộ và vùng nuôi cá Tra ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA (H2S): 3

1.1.1. Nghiên cứu về amoni (NH4) và hydrosunphua (H2S): 3

1.1.2. Hiện trạng ô nhiễm amoni (NH4) và hydrosunphua (H2S) trong nước 10

1.1.2.1. Hiện trạng ô nhiễm Amoni trong nước 10

1.1.2.2. Hiện trạng ô nhiễm H2S trong nước 12

1.1.3. Các biện pháp xử lý ô nhiễm amoni (NH4+) và hydrosunphua (H2S) 14

1.1.3.1. Các biện pháp xử lý ô nhiễm amoni (NH4) trong nước 14

1.1.3.2. Các biện pháp xử lý ô nhiễm hydrosunphua (H2S) trong nước 16

1.2. Tổng quan khoáng Laterit và Zeolite 17

1.2.1. Khoáng Zeolite 17

1.2.2. Khoáng Laterit (đá ong ) 19

1.3. Lý thuyết hấp phụ 21

1.3.1. Định nghĩa 21

1.3.2. Phân loại hấp phụ 21

1.3.3. Cơ chế 22

1.3.4. Chất hấp phụ 22

1.3.5. Đường hấp phụ đẳng nhiệt 22

1.3.5.1. Phương trình Freundlich[1] 22

1.3.5.2.Phương trình Lăngmua (Langmuir)[1] 24

1.3.6. Các phương pháp phân tích 26

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 30

2.1. Hóa chất và thiết bị 30

2.1.1. Hóa chất và thiết bị phân tích H2S 30

2.1.2. Hóa chất và thiết bị phân tích NH3 30

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 31

2.2.3. Phương pháp phân tích Hydrosunfuavà Amoni 35

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 40

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41

3.1. Khảo sát hiện trạng hồ nuôi tôm 41

3.2. Kết quả thí nghiệm với các khoáng chất Laterite và Zeolite 42

3.2.1. Kết quả thí nghiệm với khoáng Laterite 42

3.2.2. Kết quả thí nghiệm với khoáng Zeolite 49

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY