Luận văn Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại đƣợc chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.3

1.1. TỔNG QUAN VỀ VI KHUẨN LAO. 3

1.1.1. Đặc điểm của vi khuẩn lao.3

1.1.2. Hệ gene vi khuẩn lao.4

1.1.3. Khả năng gây bệnh và tình hình bệnh lao.6

1.1.4. Các phƯơng pháp chẩn đoán vi khuẩn lao .8

1.2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HẠT NANO KIM LOẠI.11

1.2.1. Tính chất của hạt nano kim loại.11

1.2.2. Một số loại hạt nano kim loại .13

1.2.3. Ứng dụng của hạt nano kim loại trong y học.17

1.3. CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT HẠT NANO TỪ, GẮN KẾT VÀ LÀM

GIÀU TẾ BÀO VI KHUẨN LAO . . .17

1.3.1. Chức năng hóa bề mặt hạt nano từ.17

1.3.2. Quá trình gắn kết hạt nano từ với kháng thể kháng lao .19

1.3.3. Làm giàu tế bào vi khuẩn lao bằng từ trƯờng .21

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP.22

2.1. NGUYÊN LIỆU.22

2.1.1. Mẫu đờm lao và vaccine BCG .22

2.1.2. Hạt nano kim loại có từ tính.23

2.1.3. Mồi đặc hiệu.23

2.1.4. Các loại đệm.23

2.1.5. Các hóa chất và nguyên liệu khác.24

2.1.6. Máy móc và thiết bị.24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY