Luận văn Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ.6

1.1. Vai trò, chức năng của kiểm tra, thanh tra trong hoạt động quản trị . 6

1.1.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra, thanh tra .6

1.1.2. Các nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra, thanh tra .7

1.1.3. Chức năng của kiểm tra, thanh tra .9

1.1.4. Phân loại kiểm tra, thanh tra.9

1.1.5. Vị trí của kiểm tra chất lượng trong vòng tròn Deming (PDCA).10

1.2. Lý luận cơ bản về thuế và các hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế . 12

1.2.1. Lý luận cơ bản về thuế .12

1.2.1.1. Khái niệm và căn cứ phân loại thuế.12

1.2.1.2. Các loại thuế cơ bản áp dụng ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam . 13

1.2.1.3 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường .15

1.2.2. Các lý luận cơ bản về kiểm tra, thanh tra thuế .18

1.2.2.1. Khái niệm về kiểm tra, thanh tra thuế.18

1.2.2.2. Mục tiêu của kiểm tra, thanh tra thuế .21

1.2.2.3. Nguyên tắc kiểm tra, thanh tra thuế.21

1.2.2.4. Vai trò của kiểm tra, thanh tra thuế .22

1.2.3. Các hình thức và nội dung về kiểm tra, thanh tra thuế: .23

1.2.3.1. Các hình thức kiểm tra, thanh tra thuế:.23

1.2.3.2. Nội dung kiểm tra, thanh tra thuế .27

1.2.3.3. Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế.28

1.2.3.4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra thuế.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY