Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình arima để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chƣơng 1. TỔNG QUAN .3

1.1. Cơ sở khoa học của dự báo khí hậu mùa .3

1.2. Các nghiên cứu trên thế giới.8

1.3. Các nghiên cứu ở trong nước.13

Chƣơng 2. MÔ HÌNH ARIMA VÀ SỐ LIỆU SỬ DỤNG .21

2.1. Giới thiệu cấu trúc của mô hình ARIMA .21

2.1.1. Mô hình tự hồi quy trung bình trượt ARIMA .22

2.1.2. Mô hình động thái ARIMAX.23

2.2. Phương pháp áp dụng mô hình ARIMA và ARIMAX đối với bài toán dự

báo mưa mùa.24

2.2.1. Xác định tính ổn định ngẫu nhiên của chuỗi thời gian .25

2.2.2. Nhận dạng cấu trúc của mô hình .28

2.2.3. Xác định các tham số của mô hình.32

2.2.4. Kiểm định mô hình .35

2.2.5. Phần mềm thống kê SAS đối với mô hình ARIMA và ARIMAX .36

2.3. Các nguồn số liệu được sử dụng.36

2.3.1. Số liệu quan trắc mưa từ các trạm khí tượng.37

2.3.2. Số liệu về các chỉ số khí hậu .37

2.3.3. Số liệu về số vết đen mặt trời (Sunspot Number) .38

2.3.4. Xử lý số liệu.38

Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT.41

3.1. Xây dựng mô hình dự báo mưa vụ đông xuân bằng mô hình ARIMA .41

3.1.1. Xác định tính ổn định của chuỗi lượng mưa vụ Đông xuân.41

3.1.2. Nhận dạng mô hình ARIMA .43

3.1.3. Xác định các thông và kiểm định mô hình ARIMA .44

3.2. Xây dựng mô hình dự báo lượng mưa vụ đông xuân bằng mô hình động

thái ARIMAX .46

3.2.1. Xác định tính ổn định của chuỗi nhân tố dự báo .46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY