Luận văn Nghiên cứu ứng dụng gis xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng tây bắc Việt Nam

MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10

1.1. Giới thiệu về hệ thông tin địa lý GIS 10

1.1.1 Khái niệm GIS 10

1.1.2 Lịch sử phát triển của hệ thông tin địa lý GIS 10

1.1.3 Các thành phần của hệ thông tin địa lý 11

1.1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu trong GIS 12

1.1.5 Các lĩnh vực ứng dụng của GIS 14

1.1.6 Tình hình ứng dụng GIS trên thế giới và ở Việt Nam 15

1.2 Xói mòn, các phương pháp nghiên cứu và các biện pháp phòng chống xói mòn

18

1.2.1 Tổng quan về xói mòn đất 18

1.2.2 Phương pháp nghiên cứu xói mòn đất 30

1.3. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng Tây Bắc 33

1.3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình 33

1.3.2. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Sơn La 38

1.3.3. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên 42

1.3.4. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu 45

1.4. Hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam 49

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52

2.1. Nội dung nghiên cứu 52

2.2. Phương pháp nghiên cứu 52

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55

3.1 Quy trình xây dựng bản đồ xói mòn đất 55

3.1.1 Khái quát chung về phương trình mất đất phổ dụng (Universal Soil Loss Equation - USLE) 55

3.1.2 Quy trình tiến hành thành lập bản đồ xói mòn đất 56

3.1.3 Các bước tiến hành 57

3.2 Xây dựng các bản đồ thành phần vùng Tây Bắc Việt Nam 58

3.2.1 Bản đồ hệ số xói mòn đất do yếu tố đất (K) 58

3.2.2 Bản đồ hệ số xói mòn đất do yếu tố mưa (R) 62

3.2.3 Bản đồ hệ số xói mòn do yếu tố thảm thực vật (C) 65

3.2.4 Bản đồ hệ số xói mòn đất do yếu tố địa hình (SL) 70

3.2.5 Bản đồ hệ số xói mòn do canh tác (P) 72

3.3 Xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc 73

3.3.1. Xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất tiềm năng vùng Tây Bắc và các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc 73

3.3.2. Xây dựng bản đồ xói mòn đất hiện trạng vùng Tây Bắc và các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc 81

3.4 Một số biện pháp kỹ thuật hạn chế xói mòn đất 89

3.4.1. Kỹ thuật canh tác nông nghiệp trên đất dốc 89

3.4.2. Một số biện pháp kỹ thuật khác 91

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY