Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ văn thuỷ lực để thành lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, tỉnh Bình Định

Môc lôc

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 1

DANH MỤC HÌNH VẼ. 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU. 3

MỞ ĐẦU. 5

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ NGẬP LỤT. 7

1.1. Bản đồ phục vụ quản lý ngập lụt.7

1.2. Các phương pháp nghiên cứu .9

1.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong khu vực.10

1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước.12

1.5. Một số mô hình toán học trong nghiên cứu ngập lụt.14

1.5.1. Mô hình thủy văn HEC-HMS .14

1.5.2. Mô hình toán thủy lực mạng sông HEC-RAS .15

1.5.3. Giới thiệu về phần mềm SWAT2000 .15

1.5.4. Giới thiệu về hệ thống phần mềm MIKE.16

CHƯƠNG II : NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS . 18

TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT . 18

2.1. Đặc tính kỹ thuật của tư liệu ảnh vệ tinh.18

2.1.1. Các đặc tính cơ bản của ảnh vệ tinh .18

2.1.2. Ảnh Radar trong nghiên cứu ngập lụt.19

2.1.3. Các đặc tính của ảnh vệ tinh sử dụng trong luận văn .20

2.2. Quy trình kết hợp viễn thám và mô hình thủy văn, thủy lực .24

2.3. Quy trình đặt, thu ảnh nhanh của trạm thu ảnh vệ tinh .26

2.4. Chiết tách một số thông số đầu vào của mô hình MIKE11 từ DEM bằng mô hình

SWAT2000.28

2.5. Chiết tách một số thông số đầu vào của mô hình MIKE11 từ tư liệu viễn thám.30

2.6. Lập bản đồ hiện trạng ngập lụt từ ảnh viễn thám.33

2.7. Quy trình công nghệ chiết tách vết ngập lũ từ ảnh vệ tinh RADAR.34

2.8. Quy trình công nghệ phân loại tự động lớp phủ trên ảnh viễn thám bằng phương pháp

phân loại có giám định .38

CHƯƠNG III : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM . 43

VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN THỦY LỰC ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ . 43

LƯU VỰC SÔNG KÔN – HÀ THANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH . 43

3.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội vùng thực nghiệm.43

3.1.1. Vị trí địa lý .433.1.2. Đặc điểm địa hình.45

3.1.3. Đặc điểm khí tượng thủy văn.45

3.2. Thu thập tư liệu .46

3.2.1. Dữ liệu ảnh vệ tinh .46

3.2.2. Tư liệu bản đồ.46

3.2.3. Tài liệu về khí tượng thủy văn .47

3.3. Chiết tách các thông số đầu vào của mô hình.48

3.3.1. Các bước tính toán lưu vực con trên SWAT2000 .48

3.3.2. Phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh quang học.50

3.4. Tính toán và hiệu chỉnh mô hình thủy văn thủy lực.52

3.4.1. Tính toán dòng chảy mặt từ mô hình MIKE11 .52

3.4.2. Tính toán dòng chảy mặt từ mô hình MIKE11 .55

3.5. Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt cho lưu vực.58

3.5.1. Đặt vấn đề .58

3.5.2. Các bước xây dựng bản đồ ngập lụt .59

3.5.3. Chuẩn bị số liệu cho xây dựng bản đồ.59

3.5.4. Lập bản đồ ngập lụt cho lưu vực sông Kôn-Hà Thanh.59

3.6. Lập bản đồ hiện trạng vùng ngập bằng ảnh viễn thám RADAR .70

3.6.1. Xử lý tư liệu ảnh RADAR .70

3.6.2. Chiết tách vùng ngập từ ảnh RADAR .71

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY