Luận văn Nghiên cứu tuyển chọn và sản xuất chế phẩm đơn dòng nấm đối kháng trichoderma phòng trừ tác nhân gây bệnh thối đen quả ca cao

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Nấm đối kháng Trichoderma spp. 3

1.1.1. Đặc điểm sinh học và sinh thái của nấm Trichoderma spp. . 3

1.1.2. Cơ chế tác động của nấm Trichoderma spp. lên các tác nhân gây bệnh cây trồng . 4

1.1.3. Khả năng phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với các loài nấm gây bệnh cây trồng 7

1.1.4. Tình hình nghiên cứu, sản xuất, sử dụng chế phẩm nấm Trichoderma phòng trừ bệnh hại trên cây trồng. 8

1.1.5. Một số loại vi sinh vật đối kháng và chế phẩm sinh học sử dụng vi sinh vật đối kháng để tiêu diệt nấm bệnh được nghiên cứu và sử dụng 12

1.2. Nghiên cứu về tác nhân gây bệnh thối đen quả ca cao 14

1.2.1. Tình hình thiệt hại do bệnh thối đen quả ca cao gây nên 14

1.2.2. Đặc điểm sinh học và sinh thái của nấm Phytophthora palmivora 15

1.2.3. Chu kỳ phát triển bệnh 17

1.2.4. Sự vận chuyển của mầm bệnh 17

1.2.5. Nghiên cứu về phòng trừ sinh học bệnh thối đen quả ca cao 18

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 22

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 22

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 22

2.2. Phương pháp nghiên cứu 22

2.2.1. Phương pháp lấy mẫu 22

2.2.2. Phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm 23

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 29

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30

3.1. Kết quả phân lập nấm Phytophthora sp. gây thối đen quả ca cao 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY