Luận văn Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật bổ sung vào quá trình tạo bùn hạt hiếu khí để xử lý nƣớc thải chế biến tinh bột

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật sinh amylase

có khả năng phân giải tinh bột sống cao

Sử dụng môi trường tinh bột chín (TBC) và môi trường tinh bột

sống (TBS) để phân lập vi sinh vật (VSV), thu được 43 chủng VSV

có hình thái khuẩn lạc khác nhau. Sau đó tiến hành bước đầu quá

trình tuyển chọn bằng phương pháp cấy chấm điểm trên môi trường

TBS, TBC và dùng lugol để kiểm tra hoạt tính phân giải tinh bột.

Kết quả thu được 16 chủng không có hoạt tính phân giải TBS chiếm

37,21%, 5 chủng có vòng phân giải <1cm chiếm 11,63%, 13 chủng

có vòng phân giải từ 1 – 2,4cm chiếm 30,23% và 9 chủng có vòng

phân giải từ 2,5 – 3,5cm chiếm 20,93%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY