Luận văn Nghiên cứu tương quan bồi tụ - Xói lở bờ biển từ cửa ba lạt đến cửa đáy

MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC CỬA SÔNG BA LẠT – CỬA ĐÁY 13

1.1. Vị trí địa lý 13

1.2. Khí hậu 14

1.3. Thủy văn cửa sông 16

1.4. Hải văn biển 17

1.5. Địa hình – địa mạo 18

1.6. Thổ nhưỡng 20

1.7.Đặc điểm cấu trúc địa chất 21

1.7.1. Địa tầng Đệ tứ vùng cửa sông châu thổ Sông Hồng 21

1.7.2. Đặc điểm kiến tạo 27

CHƯƠNG 2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

2.1. Lịch sử nghiên cứu 31

2.1.1. Trên thế giới 31

2.2.2. Tại Việt Nam 31

2.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 33

2.2.1. Phương pháp luận 33

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 35

CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ TỪ CỬA BA LẠT ĐẾN CỬA ĐÁY 40

3.1. Đặc điểm biến động đường bờ 40

3.2. Xu thế và tốc độ bồi tụ cửa sông Ba Lạt 43

3.3. Xu thế và tốc độ bồi tụ cửa sông Đáy 44

3.4. Xu thế và tốc độ xói lở bờ biển Nam Định 46

3.5. Nguyên nhân bồi tụ và xói lở 49

3.5.1. Nguyên nhân bồi tụ 49

3.5.2. Nguyên nhân xói lở 57

CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU XÓI LỞ VÀ QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT 63

4.1. Giải pháp phi công trình 63

4.2. Giải pháp công trình chống xói lở 63

4.2.1. Mở lại dòng chảy sông Sò 63

4.2.2. Đắp đê biển theo quy trình bền vững 64

4.2.3. Giải pháp xây dựng các Tombolo nhân tạo 67

4.3. Quai đê lấn biển 68

4.4. Quản lý đới bờ theo hướng phát triển bền vững 69

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY