Luận văn Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở Tio2 và vật liệu khung cơ kim (mof)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

DANH MỤC HÌNH VẼ . 4

MỞ ĐẦU . 7

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN. 10

1.1. Vật liệu quang xúc tác . 10

1.1.1. Cơ chế và điều kiện của phản ứng quang xúc tác. 10

1.1.2. Vật liệu TiO2 . 12

1.1.3. Cơ chế quang xúc tác của TiO2. 16

1.2. Vật liệu khung cơ kim (metal-organic framework). 17

1.2.1. Giới thiệu. 17

1.2.2. Đặc điểm, tính chất và tiềm năng ứng dụng của MOF. 18

1.2.2.1. Tính chất của vật liệu. 20

1.2.2.2. Tiềm năng ứng dụng của MOF. 22

1.2.2.2.1 MOF làm vật liệu lƣu trữ, tách lọc khí. 22

1.2.2.2.2 MOF làm vật liệu xúc tác. 23

1.2.2.2.3 MOF làm vật liệu huỳnh quang và cảm biến . 24

1.2.2.2.4 MOF làm vật liệu mang thuốc . 27

1.2.2.2.5 MOF làm vật liệu quang xúc tác. 29

1.2.3. Vật liệu MOF CuBTC. 30

CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM . 33

2.1. Quá trình thí nghiệm. 33

2.1.1. Hóa chất và các thiết bị thí nghiệm. 33

2.1.1.1. Hóa chất . 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY