Luận văn Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm diopsit cao.mgo.2sio2 và ảnh hưởng của zro2 đến cấu trúc, tính chất của vật liệu

MỞ ĐẦU 1

Chương 1- TỔNG QUAN 2

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU GỐM 2

1.1.1. Vật liệu gốm [10] 2

1.1.2. Các phương pháp tổng hợp gốm [10] 3

1.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ BẬC BA CaO-MgO-SiO2 6

1.2.1. Khái quát về các oxit trong hệ CaO-MgO-SiO2 6

1.2.2. Khái quát về gốm hệ CaO-MgO-SiO2 [17] 8

1.3. GIỚI THIỆU VỀ GỐM DIOPSIT 10

1.3.1. Cấu trúc của Diopsit [3, 29] 10

1.3.2. Tính chất của gốm Diopsit [30] 11

1.3.3. Ứng dụng của gốm Diopsit 11

1.4. ĐIỀU CHẾ GỐM DIOPSIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG 12

1.4.1. Cơ chế phản ứng giữa các pha rắn [10] 12

1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng giữa các pha rắn 13

1.4.3. Phản ứng phân hủy nhiệt nội phân tử [10] 15

1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16

1.5.1. Phương pháp phân tích nhiệt [7] 16

1.5.2. Phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X [1] 17

1.5.3. Hình ảnh quét bằng kính hiển vi điện tử SEM [27] 18

1.5.4. Phương pháp xác định các tính chất vật lí 19

Chương 2. THỰC NGHIỆM 23

2.1. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN 23

2.1.1. Mục tiêu của luận văn 23

2.1.2. Các nội dung nghiên cứu của luận văn 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY