Luận văn Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 - Amino - 4 - aryl - 4h - chromen - 3 - Cacbonitril thế

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN 11

1. 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LỎNG ION 11

1.1.1:Vai trò của chất lỏng ion trong tổng hợp hữu cơ 11

1.1.2:Cấu trúc một số chất lỏng ion thường gặp 11

1. 2. TỔNG QUAN VỀ CHROMEN 12

1. 2. 1. Cấu trúc của chromen 12

1. 2. 2. Hoạt tính sinh học của chromen 12

1. 2. 3. Những phương pháp chung để tổng hợp 2-amino-4H-chromen 14

1. 2. 4. Tính chất chung của 2-amino-4H-chromen-3-cacbonitril 17

1. 2. 4. 1. Phản ứng với acid fomic 17

1. 2. 4. 2. Phản ứng với phenylisocyanat 17

1. 2. 4. 3. Phản ứng với anhydrid acetic 17

1. 2. 4. 4. Phản ứng với ure,thioure,semicacbazid và

thiosemicacbazid 18

1. 2. 4. 5. Phản ứng với formamid 18

1. 2. 4. 6. Phản ứng với cyclohexanon 19

1. 2. 4. 7. Phản ứng với cacbon disulfide trong pyridin 19

1. 2. 4. 8. Phản ứng với malononitril 19

1. 3. Bảo vệ nhóm chức 19

1. 3. 1. Bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ 19

1. 3. 2.Bảo vệ nhóm chức trong cacbonhydrat 20

CHƯƠNG 2:THỰC NGHIỆM 21

2. 1. TỔNG HỢP CHẤT LỎNG ION 2-HYDROXY ETHYL AMONI AXETAT 24

2. 2. TỔNG HỢP MỘT VÀI DẪN XUẤT 2-AMINO-4-ARYL-7-HYDOXY-4H-CHROMEN-3- CACBONITRIL 24

2. 2. 1. Tổng hợp 2-amino-7-hydroxy-4-phenyl-

4H-chromen-3-cacbonitril 25

2. 2. 2. Tổng hợp 2-amino-7-hydroxy-4-(4-methoxyphenyl)-

4H-chromen-3-cacbonitril 25

2. 2. 3. Tổng hợp 2-amino-7-hydroxy-4-(4-clorophenyl)-

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY