Luận văn Nghiên cứu tổng hợp canxi hydroxy apatit trên nền alginat tách từ rong biển Nha trang (Việt Nam)

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN .4

1.1. HYDROXYAPATIT (HA) .4

1.1.1. Tính chất của HA .4

1.1.1.1. Tính chất vật lý.4

1.1.1.2. Tính chất hóa học.5

1.1.1.3. Tính chất sinh học .6

1.1.2. Các ứng dụng cơ bản của vật liệu HA .7

1.1.3. Các phương pháp tổng hợp HA .9

1.1.3.1. Phương pháp kết tủa.9

1.1.3.2. Phương pháp siêu âm hóa học.11

1.1.3.3. Các phương pháp khác .12

1.2. GIỚI THIỆU VỀ POLYSACCARIT VÀ ALGINAT .12

1.2.1. Polysaccarit .12

1.2.2. Alginat.13

1.2.2.1. Nguồn gốc .13

1.2.2.2. Đặc điểm cấu trúc của alginat .14

1.2.3.3. Tính chất của alginat .14

1.2.2.4. Ứng dụng của alginat .17

1.3. VẬT LIỆU COMPOZIT .18

1.3.1. Vật liệu compozit của HA và polyme.18

1.3.1.1. Tình hình nghiên cứu .18

1.3.1.2. Tính chất và ứng dụng.20

1.3.1.3. Phương pháp điều chế. .21

1.3.2. Vật liệu compozit của HA và alginat .23

1.4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU COMPOZIT .25

1.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X.25

1.4.2. Phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR) .27

1.4.3. Phương pháp hiển vi điện tử .28

1.4.3.1. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) .28

1.4.3.2. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) .29

1.4.4. Phương pháp phân tích nhiệt (DTA-TGA) .29

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM .31

2.1. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất.31

2.1.1. Dụng cụ: .31

2.1.2. Thiết bị: .31

2.1.3. Hóa chất: .31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY