Luận văn Nghiên cứu tình hình ung thư thân tử cung và các yếu tố liên quan tại một số tỉnh Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UNG THƯ THÂN TỬ CUNG 4

1.1.1. Khái niệm về thân tử cung 4

1.1.2. Ung thư thân tử cung 5

1.1.3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư TTC 7

1.2. TÌNH HÌNH MẮC UNG THƯ THÂN TỬ CUNG 12

1.2.1. Ung thư thân tử cung trên thế giới 12

1.2.2. Ung thư thân tử cung ở Việt Nam 14

1.3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN UNG THƯ THÂN TỬ CUNG 15

1.3.1. Yếu tố môi trường liên quan đến ung thư thân tử cung 15

1.3.2. Một số yếu tố xã hội liên quan đến ung thư thân tử cung 16

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 20

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 20

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 21

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 22

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 22

2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 23

2.2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán, kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu 26

2.2.4. Công cụ thu thập số liệu và tổ chức nghiên cứu 30

2.2.5. Các biện pháp khống chế sai số 35

2.2.6. Xử lý số liệu 36

2.2.7. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 37

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 38

3.1. PHÂN LOẠI VÀ PHÂN BỐ UNG THƯ THÂN TỬ CUNG 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY