Luận văn Nghiên cứu tính đa hình đơn nucleotid tại intron 1 và sự liên quan của gen FTO với bệnh đái tháo đường týp 2 ở người từ 40 đến 64 tuổi

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ .iii

DANH MỤC CÁC BẢNG . iv

CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v

ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. 3

1.1.1. LƯợc sử nghiên cứu và thuật ngữ đái tháo đƯờng . 3

1.1.2. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh đái tháo đƯờng. 4

1.1.3. Phân loại bệnh đái tháo đƯờng. 7

1.1.4. Các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đƯờng týp 2. 8

1.1.5. Cơ chế bệnh sinh của đái tháo đƯờng týp 2 . 12

1.1.6. Chẩn đoán bệnh đái tháo đƯờng . 13

1.2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GEN FTO . 16

1.2.1. Các gen có liên quan đến bệnh đái tháo đƯờng týp 2 . 16

1.2.2. LƯợc sử nghiên cứu về gen FTO . 17

1.2.3. Vị trí và cấu trúc của gen FTO . 19

1.2.4. Protein FTO. 20

1.2.5. Sự điều hòa và biểu hiện của gen FTO . 22

1.2.6. Chức năng của FTO . 23

1.2.7. Nghiên cứu gen Fto ở chuột và thiếu hụt chức năng gen FTO ở ngƯời

. 28

1.2.8. Sự liên quan của gen FTO với bệnh đái tháo đƯờng týp 2 . 30

CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 35

2.2. HOÁ CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ . 36

2.2.1. Hóa chất . 36

2.2.2. Trang thiết bị. 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY