Luận văn Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50 Co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ

Cũng từ bảng 3.3 nhận thấy giá trị Ms cao nhất nhận được cho hệ mẫu Fe50Co50

đã ủ trong thực nghiệm này là 220 emu/g đối với mẫu M10-700 gần tương đương

với công bố của Zeng và cộng sự [23]. Trong khi đó, Hc thấp nhất thu được nhỏ hơn

một bậc, có thể so sánh được với mẫu băng được chế tạo bằng phương pháp nguội

nhanh [21]. Cho tinh thể với kích thước cỡ 20 nm, các đồ thị Herzer [17] tiên đoán

rằng giá trị Hc sẽ nằm trong khoảng 10-1-10-2 Oe. Giá trị Hc rất nhỏ thu được cho

mẫu M10-700 (Hc cỡ 0,3 Oe) cũng là một chứng cứ gián tiếp khẳng định sự tồn tại

của nhiều tinh thể với kích thước 20 nm trong mẫu này.

Như vậy là, các giá trị Hc của các mẫu bột đã được ủ không chỉ phụ thuộc vào

nhiệt độ ủ mà còn phụ thuộc vào thời gian nghiền và hơn nữa có thể tạo được bột

hợp kim có Hc cỡ 10-1 Oe, một giá trị điển hình để coi vật liệu là từ mềm. Kết quả

này có sự khác biệt lớn với công bố [23], trong đó Hc có giá trị tương đối cao cỡ 12

Oe, không phụ thuộc nhiệt độ ủ và hệ quả là đóng góp của dị hướng từ tinh thể vào

Hc chỉ có vai trò thứ yếu so với các dạng dị hướng khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY