Luận văn Nghiên cứu tính chất của Zeolite 4A bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA ZEOLITE.4

1.1. Sơ lược lịch sử và sự phát triển của zeolite.4

1.2. Phân loại zeolite.5

1.2.1. Theo nguồn gốc .5

1.2.2. Theo đường kính mao quản .5

1.2.3. Theo chiều hướng không gian của các kênh trong cấu trúc mao quản.6

1.2.4. Theo tỉ lệ Si/Al.7

1.3. Cấu trúc zeolite.9

1.4. Tính chất cơ bản của zeolite .13

1.4.1. Trao đổi cation .13

1.4.2. Tính chất hấp phụ .16

1.4.3. Tính chất xúc tác.18

1.4.4. Tính chất chọn lọc hình dạng.20

1.4.5. Một số tính chất khác.21

1.5. Ứng dụng của zeolite.22

1.6. Zeolite 4A .24

1.6.1. Giới thiệu về zeolit 4A.24

1.6.2. Cấu trúc zeolite 4A .24Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XRD .27

2.1. Nhiễu xạ tia X trên tinh thể .27

2.2. Các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) .28

2.2.1. Phương pháp quay đơn tinh thể .29

2.2.2. Phương pháp Laue .31

2.3. Phương pháp nhiễu xạ bột .35

2.3.1. Phương pháp Debye-Sherrer.37

2.3.2. Phương pháp nhiễu xạ kế.40

Chương 3. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ZEOLITE 4A BẰNG PHƯƠNG PHÁP

NHIỄU XẠ TIA X.48

3.1. Thiết bị nhiễu xạ tia X X’Pert Pro.48

3.2. Phương pháp tổng hợp zeolite .52

3.3. Đo mẫu trên hệ máy nhiễu xạ X’Pert Pro.56

3.4. Phân tích phổ nhiễu xạ tia X.57

3.5. Kết quả và thảo luận .61

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.69

TÀI LIỆU THAM KHẢO.71

PHỤ LỤC . .74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY