Luận văn Nghiên cứu tính chất của hợp chất la2 / 3ca1 / 3mn1 - Xcoxo3

MỤC LỤC

Danh mục các đồ thị .

Danh mục các bảng .

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 - MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ VẬT LIỆU PEROVSKITE La1-xCaxMnO3 .3

1.1. Hợp chất côban trong perovskite . . . 3

1.2. Kích thước của cation ở vị trí A.5

1.3. Trường bát diện, sự tách mức năng lượng và trật tự quỹ đạo trong trường tinh thể bát diện.10

1.4. Hiệu ứng Jahn - Teller.12

1.5. Trạng thái spin và cấu hình spin của các điện tử lớp d trong trường tinh thể bát diện BO6.14

1.6. Tương tác siêu trao đổi (Super exchange - SE) . .16

1.7. Tương tác trao đổi kép (Double exchange - DE) . .17

1.8. Sự tồn tại đồng thời và cạnh tranh giữa hai loại tương tác AFM và FM trong hợp chất manganite có pha tạp.19

1.9. Hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (CMR) trong Perovskite manganite.20

1.10. Lý thuyết hàm Bloch’s.22

Chương 2 - THỰC NGHIỆM.24

2.1. Chế tạo mẫu.24

2.2. Phương pháp nghiên cứu . . .28

2.2.1.Nghiên cứu cấu trúc: Phép đo nhiễu xạ bột Rơnghen (nhiễu xạ bột tia X) . . .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY