Luận văn Nghiên cứu tiểu thuyết “Tên của đóa hồng” của Umberto Eco nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN. 2

MỤC LỤC. 3

MỞ ĐẦU . 5

I. Lý do chọn đề tài.5

II. Lịch sử vấn đề.7

III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .11

IV. Phương pháp nghiên cứu .13

V. Cấu trúc luận văn .14

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 17

1.1. Từ lý thuyết cấu trúc đến giải cấu trúc luận .17

1.1.1. “Giải cấu trúc” – vấn đề thuật ngữ.17

1.1.2. Giải cấu trúc trong phê bình văn học .22

1.2. Lý thuyết “Giải cấu trúc” của Jacques Derrida và tác phẩm “Tên của đóa

hồng” của Umberto Eco.26

1.2.1. Nguyên tắc giải cấu trúc của Jacques Derrida .26

1.2.2. “Tác phẩm mở” - “Tên của đóa hồng”của Umberto Eco - và lý thuyết giải

cấu trúc của Jacques Derrida .32

Tiểu kết chương 1:.38

Chương 2. DẤU VẾT VÀ NGƯỢC XUÔI PHÁT TÁN. 40

TRONG MÊ CUNG TIỂU THUYẾT . 40

2.1. Dấu vết – kí hiệu không chứa cái biểu đạt .404

2.1.1. Thế giới được “đọc” qua kí hiệu.41

2.1.2. Những tranh luận về tội ác.47

2.1.3. Sự đảo ngược của thế giới.51

2.2. Từ Ngược xuôi phát tán đến mê cung văn bản .56

2.2.1. Phát tán những câu chuyện .57

2.2.2. Phát tán những văn bản.62

2.2.3. Phát tán các diễn ngôn .67

Tiểu kết chương 2:.77

Chương 3. SỰ TRÌ BIỆT CỦA VĂN BẢN. 79

3.1. Kéo dài và mở rộng biểu tượng.79

3.1.1. Thư viện .82

3.1.2. Những con số và biểu tượng tôn giáo .88

3.2. Tính bất khả quyết của những cặp phạm trù.92

3.2.1. Chúa Trời và Quỷ dữ .92

3.2.2. Chân lý và cái cười .96

Tiểu kết chương 3:.101

KẾT LUẬN . 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106

PHỤ LỤC . 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY