Luận văn Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận nam Từ liêm, thành phố Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH viii

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích và yêu cầu 2

2.1 Mục đích 2

2.2 Yêu cầu 2

3. Phương pháp nghiên cứu 3

3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 3

3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 3

Dùng phương pháp chọn điểm, mẫu điều tra tình hình thực hiện quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 3

3.3 Phương pháp so sánh 3

3.4 Phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu 3

Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4

1.1 Cơ sở lý luận về các quyền sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất 4

1.1.1 Quyền sở hữu 4

1.1.2 Quyền sở hữu toàn dân về đất đai 5

1.1.3 Các quyền của người sử dụng đất 8

1.1.4 Thị trường quyền sử dụng đất 11

1.2 Cơ sở thực tiễn về việc thực hiện các quyền sử dụng đất 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY