Luận văn Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chuẩn hóa tư liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Bắc giang, tỉnh Bắc Giang

Đánh giá được mức độ khó khăn và đa dạng của nguồn tư liệu địa chính trên địa bàn thành phố Bắc

Giang, kết quả nghiên cứu quy trình chuẩn hóa kết hợp với ứng dụng công nghệ tin học đã thống nhất

được các nguồn tư liệu địa chính qua các thời kỳ, kết quả đó là cơ sở để phục vụ công tác xây dựng cơ sở

dữ liệu đất đai trên thành phố Bắc Giang.

Hiện nay các văn bản thực thi Luật Đất đai 2013 như các Thông tư, Quyết định, hướng dẫn chưa có văn

bản nào được cụ thể hóa để quy về thống nhất các nguồn tư liệu địa chính do lịch sử để lại, vậy để giải bài

toán phức tạp đó theo quy tắc chung phù hợp với công tác quản lý đất đai hiện thời, do thực tế mỗi địa

phương lại có một phương án khác nhau, không thống nhất chung được quy trình kỹ thuật giữa các nguồn

tư liệu ở mỗi thời kỳ, mà các văn bản đó được xây dựng để phù hợp với thực trạng kinh tế-xã hội bấy giờ,

chính vì điều đó để hoàn thiện hơn về quy định kỹ thuật về các nguồn tư liệu trên địa bàn nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY