Luận văn Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

LỜI CẢM ƠN. i

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .viii

DANH MỤC CÁC BẢNG . ix

DANH MỤC CÁC HÌNH. xi

MỞ ĐẦU . 1

1. TỔNG QUAN . 4

1.1. Prebiotic và pectic oligosaccharide . 4

1.1.1. Prebiotic . 4

1.1.2. Pectic oligosaccharide (POS) – nguồn prebiotic tiềm năng . 5

1.1.2.1. Cấu tạo. 5

1.1.2.2. Đặc tính sinh học của POS. 6

1.2. Cơ chất pectin. 8

1.2.1. Cấu tạo . 8

1.2.2. Pectin từ vỏ chanh leo. 11

1.2.3. Enzyme thủy phân pectin. 12

1.3. Endopolygalacturonase . 13

1.3.1. Vai trò và nguồn thu . 13

1.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhận endopolygalacturonase. 14

1.3.2.1. Ảnh hƣởng của cơ chất cảm ứng và nguồn carbon. 14

1.3.2.2. Ảnh hƣởng của nguồn nitơ . 15

1.3.2.3. Ảnh hƣởng của các yếu tố khác. 16

1.3.3. Đột biến cải tạo chủng . 16

1.3.4. Tách và tinh sạch enzyme. 18

1.3.4.1. Thu chế phẩm endopolygalacturonase thô. 18

1.3.4.2. Các phƣơng pháp kết tủa và lọc . 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY