Luận văn Nghiên cứu thành phần loài côn trùng nước bộ hemiptera ở Côn đảo (tỉnh Bà rịa – Vũng tàu) và Phú quốc (tỉnh Kiên Giang)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 – TỔNG QUAN .3

1.1. Tình hình nghiên cứu Côn trùng nước bộ Hemiptera trên thế giới .3

1.2. Tình hình nghiên cứu Côn trùng nước bộ Hemiptera ở Việt Nam .7

1.3. Tổng quan điều kiện tự nhiên Côn Đảo và Phú Quốc .11

Chương 2 - ĐỐI TưỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHưƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU.13

2.1. Đối tượng, thời gian nghiên cứu .13

2.2. Địa điểm nghiên cứu .13

2.3. Phương pháp nghiên cứu.18

Chương 3 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .20

3.1. Thành phần loài Côn trùng nước Hemiptera ở Côn Đảo .20

3.2. Thành phần loài Côn trùng nước Hemiptera ở Phú Quốc .23

3.3. Đánh giá mức độ tương đồng về thành phần loài Côn trùng nước bộ Hemiptera

ở Côn Đảo, Phú Quốc với Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn Thiên nhiên Vĩnh

Cửu, và Vườn Quốc gia Ba Vì.26

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .30

TÀI LIỆU THAM KHẢO .31

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY