Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh (garcinia mangostana l.)

DANH MỤC BẢNG BIỂU i

DANH MỤC HÌNH VẼ ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ iii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CH ƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Vài nét về họ bứa (Clusiaceae) . 3

1.1.1. Đặc điểm thực vật 3

1.1.2. Một số chi trong họ bứa (Clusiaceae) 3

1.2. Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.) 4

1.2.1. Đặc điểm thực vật 4

1.2.2. Nguồn gốc và phân bố 5

1.2.3. Hóa thực vật của cây măng cụt 6

1.2.3.1. Tinh dầu 6

1.2.3.2. Các axit phenolic được tách ra từ quả măng cụt 6

1.2.3.3. Các xanthon được tách ra từ vỏ quả măng cụt 7

1.3. Công dụng và các hoạt chất sinh học 13

1.3.1. Ứng dụng trong y học dân gian 13

1.3.2. Các hoạt tính sinh học của cây măng cụt (Garcinia mangostana L.) 14

1.3.2.1. Hoạt tính chống oxy hóa 14

1.3.2.2. Hoạt tính kháng ung thư 16

1.3.2.3. Hoạt tính chống viêm và chống dị ứng 18

1.3.2.4. Hoạt tính chống khuẩn, chống nấm và chống virut 20

1.3.2.5. Hoạt tính chống sốt rét 22

CHƯƠNG 2. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 23

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.2.1 Phương pháp chiết và phân tách các hợp chất trong mẫu thực vật 23

2.2.2 Các phương pháp phân tích, phân tách và phân lập sắc ký 23

2.2.2.1 Sắc ký lớp mỏng 23

2.2.2.2. Sắc ký cột 24

2.2.2.3 Phương pháp kết tinh lại 25

2.2.3 Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc (các phương pháp phổ) 25

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM 26

3.1 Thiết bị và hóa chất. 26

3.2 Nguyên liệu thực vật 26

3.3 Điều chế các phần chiết từ vỏ quả măng cụt xanh 26

3.4 Phân tích cặn GMD 27

3.4.1 Phân tích cặn GMD bằng TLC 27

3.4.2 Phân tách cặn GMD bằng CC 28

3.4.3 Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các chất đã phân lập được từ phần chiết điclometan ( GMD) 29

3.4.3.1 Chất D1 29

3.4.3.2 Chất D2 29

3.4.3.3. Chất D3 29

3.5 Phân tích cặn GMB 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY