Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học của cây đỉnh tùng (cephalotaxus mannii) ở Việt Nam

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN.4

1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HÌNH THÁI CỦA HỌ ĐỈNH TÙNG.4

(CEPHALOTAXACEAE).4

1.1.1. Chi Amentotaxus.4

1.1.2. Chi Torreya.5

1.1.3. Chi Cephalotaxus.7

1.1.3.1. Cephalotaxus oliveri .7

1.1.3.2.Cephalotaxus griffithii (Cephalotaxus lanceolata) .8

1.1.3.3. Cephalotaxus fortune .8

1.1.3.4. Cephalotaxus alpine .9

1.1.3.5. Cephalotaxus latifolia .9

1.1.3.6. Cephalotaxus koreana .10

1.1.3.7. Cephalotaxus harringtonii.10

1.1.3.8. Cephalotaxus hainanensis .11

1.1.3.9. Cephalotaxus sinensis .11

1.1.3.10. Cephalotaxus wilsoniana.12

1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÂY ĐỈNH TÙNG CEPHALOTAXUS MANNII

HOOK.F.12

1.2.1. Phân bố của loài đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f.12

1.2.2. Đặc điểm hình thái cây đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f. .13

1.2.3. Công dụng của cây đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f.15

1.3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC LOÀI

TRONG CHI ĐỈNH TÙNG.15

1.3.1. Thành phần hóa học của loài đỉnh tùng Cephalotaxus harringtonia .15

1.3.2. Thành phần hóa học của loài đỉnh tùng Cephalotaxus Wilsoniana.19

1.3.3. Thành phần hóa học của loài đỉnh tùng Cephalotaxus mannii .22

1.3.4. Các loại tinh dầu trong một số loài đỉnh tùng [27] .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY