Luận văn Nghiên cứu tạo kit multiplex PCR chẩn đoán nhanh các chủng vi khuẩn lao ở Việt Nam

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. TÌNH HÌNH BỆNH LAO 3

1.1.1. Tình hình bệnh lao trên thế gới 3

1.1.2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam 4

1.2. VI KHUẨN LAO 6

1.2.1. Đặc điểm phân loại 6

1.2.2. Đặc điểm cấu trúc 6

1.2.3. Đặc điểm nuôi cấy 10

1.2.4. Khả năng gây bệnh 12

1.2.5. Đặc điểm hệ gen vi khuẩn lao 12

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN LAO 20

1.3.1. Phương pháp soi trực tiếp 20

1.3.2. Phương pháp nuôi cấy 21

1.3.3. Phương pháp phát hiện kháng nguyên kháng thể 22

1.3.4. Phương pháp γ-interferon .23

1.3.5. Sinh học phân tử trong chẩn đoán lao 24

1.3.6. Các nghiên cứu về chẩn đoán phân tử vi khuẩn lao ở Việt Nam và tạo kit PCR về chẩn đoán lao 27

Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 29

2.1.1. Các chủng vi khuẩn lao 29

2.1.2. Các mẫu bệnh phẩm lâm sàng 29

2.2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 30

2.2.1. Các hóa chất và thiết bị 30

2.2.2. Các cặp mồi được sử dụng trong PCR và multiplex PCR 30

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33

2.3.1. Sơ đồ nghiên cứu 33

2.3.2. Tách chiết DNA 34

2.3.3. Kĩ thuật PCR và multiplex PCR 36

2.3.4. Phương pháp điện di 38

2.3.5. Tạo kit multiplex PCR ứng dụng trong chẩn đoán lao 39

2.3.6. Kiểm tra và áp dụng kit multiplex PCR 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY