Luận văn Nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên tại trung tâm viễn thông Hạ Long

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO

ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.4

1.1. Tổng quan về tạo động lực lao động. .4

1.1.1 Khái niệm tạo động lực lao động.4

1.1.2. Tầm quan trọng của tạo động lực làm việc .7

1.2. Các học thuyết tạo động lực trong lao động. .8

1.2.1. Học thuyết về hệ thống thứ bậc các nhu cầu của Maslow. .8

1.2.2 . Học thuyết tăng cường tích cực. .12

1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor Vroom).12

1.2.4. Học thuyết công bằng.14

1.2.5. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố (Frederic Herzberg).16

1.2.6. Học thuyết đạt mục tiêu.17

1.2.7. Ứng dụng các học thuyết vào thực tiễn quản lý nhân sự .18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. .19

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp.20

1.3.1.1. Văn hóa doanh nghiệp .20

1.3.1.2. Mục tiêu doanh nghiệp.21

1.3.1.3. Lãnh đạo doanh nghiệp.21

1.3.1.4. Chính sách tiền lương, tiền thưởng và các khuyến khích.21

1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về công việc.22

1.3.2.1. Nội dung, tính chất công việc.22

1.3.2.2. Khả năng phát triển nghề nghiệp của công việc.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY