Luận văn Nghiên cứu tái sử dụng rơm rạ làm phân bón cho cây lúa tại tỉnh Hưng Yên nhằm cải tạo độ phì nhiêu của đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tổng quan về phế phụ phẩm nông nghiệp và rơm rạ trong sản xuất lúa 3

1.2. Tình hình sử dụng rơm rạ trên Thế Giới và Việt Nam 5

1.2.1. Tình hình nghiên cứu sử dụng rơm rạ trên Thế Giới 5

1.2.2. Tình hình sử dụng rơm rạ Việt Nam 6

1.3. Giới thiệu về than sinh học và phân compost 7

1.3.1. Giới thiệu về than sinh học 7

1.3.2. Giới thiệu về phân compost 8

1.4. Ảnh hưởng của sử dụng rơm rạ đến tính chất đất 10

1.4.1. Cày vùi rơm rạ vào đất sau trồng trọt 10

1.4.2. Tác dụng của than sinh học tới tính chất đất 11

1.4.3. Tác dụng của phân compost tới tính chất đất 11

1.5. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu 12

1.5.1.Vị trí địa lý 12

1.5.2. Điều kiện khí hậu 13

1.5.3. Diện tích đất 14

1.5.4. Đặc điểm đất canh tác tại tỉnh Hưng Yên 16

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17

2.1. Đối tượng nghiên cứu 17

2.2. Nội dung nghiên cứu 17

2.3. Phương pháp nghiên cứu 18

2.3.1. Phương pháp kế thừa tài liệu 18

2.3.2. Phương pháp điều tra thực địa 18

2.3.3. Phương pháp sản xuất than sinh học và phân compost từ rơm rạ 18

2.3.3.1. Phương pháp sản xuất than sinh học ( xem phụ lục 3) 18

2.3.3.2. Phương pháp sản xuất phân compost (xem phụ lục 4) 18

2.3.4. Phương pháp bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu quả của than sinh học và phân compost đến độ phì nhiêu của đất 19

2.3.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu 20

2.25. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu: 21

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22

3.1. Số liệu điều tra rơm rạ tỉnh Hưng Yên 22

3.2. Hiệu quả của than sinh học tới độ phì nhiêu của đất 23

3.2.1. Thành phần cơ giới đất 23

3.2.2. Đặc tính hóa học của đất sau thí nghiệm 23

3.2.3. pHKCl 24

3.2.4. Hàm lượng Cácbon hữu cơ 24

3.2.5. Khả năng trao đổi cation (CEC) 25

3.2.6. Đạm tổng số 26

3.2.7. Phốt pho tổng số 27

3.2.8. Kali tổng số 27

3.2.9. Ảnh hưởng bón than sinh học tới năng suất lúa 28

3.3. Hiệu quả của phân compost tới độ phì nhiêu của đất 30

3.3.1. Thành phần cơ giới đất 30

3.3.2. Đặc tính hóa học của đất sau thí nghiệm 30

3.3.3. pHKCl 31

3.3.4. Hàm lượng Cácbon hữu cơ tổng số 32

3.3.5. Khả năng trao đổi cation (CEC) 32

3.3.6. Đạm tổng số 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY