Luận văn Nghiên cứu tách thu hồi thuốc nhuộm dư trong nước thải nhuộm bằng màng lọc và khả năng giảm thiểu fouling cho quá trình lọc tách thuốc nhuộm qua màng

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Nước thải dệt nhuộm và các phương pháp xử lý 3

1.1.1. Công nghệ sản xuất và nguồn phát sinh nước thải 3

1.1.2. Đặc trưng nước thải dệt nhuộm và các tác động đến môi trường 4

1.1.3. Các phương pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý nước thải dệt nhuộm 6

1.2. Giới thiệu về màng lọc và các quá trình phân tách màng 9

1.2.1. Phân loại màng lọc 9

1.2.2. Module màng lọc 10

1.2.3. Mô hình dòng qua module và cách sắp xếp hệ thống module 12

1.2.4. Một số đặc tính của màng 13

1.2.5. Các quá trình màng dùng động lực áp suất 14

1.2.6. Cơ chế tách qua màng 16

1.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách qua màng 17

1.2.8. Một số ứng dụng của màng lọc 19

1.3. Biến tính bề mặt màng lọc 23

1.3.1. Kỹ thuật trùng hợp bề mặt 24

1.3.2. Kỹ thuật phủ nhúng 25

1.3.3. Kỹ thuật trùng hợp plasma 25

1.3.4. Xử lý nhiệt trong môi trường ozone (O3) 26

1.3.5. Trùng hợp ghép quang bằng tia UV 27

1.4. Mục tiêu nghiên cứu 29

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1 Hóa chất, dụng cụ, thiết bị 30

2.1.1 Hóa chất 30

2.1.2. Dụng cụ và thiết bị 30

2.2. Phương pháp nghiên cứu 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY