Luận văn Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng cellulase ở một số chủng bacillus phân lập từ đất vườn

Trang

Lời cảm ơn . i

Lời cam đoan.ii

Mục lục.iii

Danh mục các chữ viết tắt. vi

Danh mục các bảng .vii

Danh mục các hình.viii

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3

1.1.Vi khuẩn Bacillus . 4

1.1.1. Đặc điểm chung . 4

1.1.2. Hệ enzyme của Bacillus. 6

1.1.3. Một số ứng dụng quan trọng của Bacillus . 7

1.2.Cellulose và enzyme cellulase. 9

1.2.1. Cellulose . 9

1.2.2. Sơ lược về enzyme cellulase. 10

1.2.3. Phương pháp nuôi cấy VSV để thu nhận enzyme cellulase . 20

1.3.Sự cảm ứng sinh tổng hợp enzyme . 22

1.3.1. Hiện tượng cảm ứng . 22

1.3.2. Mô hình cảm ứng operon Lac. 23

1.3.3. Sinh tổng hợp enzyme cảm ứng. 27

1.3.4. Cơ chế điều hòa sinh tổng hợp enzyme . 28

Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 30

2.1.Nguyên vật liệu. 31

2.2.Hóa chất, thiết bị. 31

2.2.1. Hóa chất . 31

2.2.2. Thiết bị. 31

2.3.Các môi trường sử dụng . 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY