Luận văn Nghiên cứu sự thủy phân tinh bột bởi Y - Amylase vi sinh vật dạng hòa tan và dạng cố định

PHẦN MỞ ĐẦU.1

PHẦN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.4

1.1. Đặc điểm giống mốc Aspergillus và Asp. niger.4

1.1.1. Vị trí phân loại Asp. niger [7].4

1.1.2. Đặc tính sinh học và dinh dưỡng Asp. niger [12].4

1.1.2.1. Đặc tính sinh học của Asp. niger [12].4

1.1.2.1. Đặc tính dinh dưỡng của Asp. niger [12] .5

1.1.3. Ứng dụng của nấm mốc Asp. niger [18].6

1.2. Đặc điểm nấm men Sac. cerevisiae [14].6

1.2.1. Đặc điểm nấm men .6

1.2.1.1. Vị trí phân loại Sac. cerevisiae [14].6

1.2.1.2. Đặc tính sinh học và dinh dưỡng Sac. cerevisiae [14] [20] .6

1.2.2. Các ứng dụng của nấm men Sac. cerevisiae [14].7

1.3. Sơ lược về enzyme và γ-amylase .7

1.3.1. Giới thiệu về enzyme.7

1.3.1.1.Khái niệm chung về E[11][2].8

1.3.1.2. Nguồn nguyên liệu thu nhận E.8

1.3.1.3. Phương pháp thu nhận E [17].9

1.3.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp E của vi sinh vật [20].10

1.3.2. Giới thiệu về γ-amylase [37][13].11

1.3.2.1. Cấu trúc γ-amylase [37] .11

1.3.2.2. Đặc tính [30].12

1.3.2.3. Nguồn nguyên liệu thu nhận [35][39] .13

1.4. Enzyme cố định (immobilized enzyme).13

1.4.1. Khái quát sự cố định E [19].13

1.4.2. Vật liệu cố định enzyme [19].13

1.4.2.1. Vật liệu vô cơ [16][5].13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY