Luận văn Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật phân hủy xác cá tra để chế biến thành phân hữu cơ sinh học phục vụ nông nghiệp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.3

MỤC LỤC.4

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN.7

MỞ ĐẦU.8

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.10

1.1.Phân bón và vai trò của phân bón trong phát triển nông nghiệp.10

1.1.1.Khái niệm phân hữu cơ sinh học.10

1.1.2.Sơ lược về lịch sử phát triển phân bón và xu thế cân đối dinh dưỡng trong nông nghiệp.10

1.1.3.Giá trị của phân bón hữu cơ sinh học.11

1.1.4.Một số phân hữu cơ sinh học đã được sản xuất.11

1.1.4.1 Phân hữu cơ vi sinh vật .11

1.1.4.2 Phân lân vi sinh.14

1.1.5 Một số vấn đề về sản xuất và ứng dụng phân bón vi sinh tại Việt Nam.14

1.2. Chế phẩm EM.15

1.2.1.Lịch sử nghiên cứu.15

1.2.2.Thành phần vi sinh vật trong chế phẩm EM.15

1.2.3.Một số ứng dụng của chế phẩm EM.16

1.2.3.1 Ứng dụng trong chăn nuôi.16

1.2.3.2 Ứng dụng trong bảo vệ môi trường .17

1.2.3.3 Ứng dụng trong sản xuất phân bón.18

1.2.4 Một số chế phẩm EM được sản xuất tại Việt Nam .20

1.3 Một số hiểu biết về thành phần dinh dưỡng của cá Tra.22

1.3.1.Vị trí phân loại .22

1.3.2.Phân bố:.23

1.3.3.Đặc điểm sinh học.23

1.3.4 Thành phần dinh dưỡng.24

1.4.Thực trạng nuôi cá Tra ở một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.251.4.1.Con giống:.25

1.4.2.Diện tích nuôi cá Tra.26

1.4.3.Vấn đề ô nhiễm môi trường:.27

1.4.4.Một số biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đã và đang áp dụng hiện nay .29

1.4.4.1 Biện pháp kỹ thuật cao.29

1.4.4.2 Biện pháp Thuỷ sinh thực vật .29

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.31

2.1.Đối tượng .31

2.2.Nội dung nghiên cứu:.31

2.3.Phương pháp nghiên cứu:.31

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.32

3.1.Tỷ lệ và thành phần hóa học của cá Tra.32

3.2.Đánh giá hiệu lực của các chế phẩm EM đến khả năng phân hủy xác cá tra.32

3.2.1. Ảnh hưởng của EM tới sự thay đổi trạng thái cảm quan của các mẫu thủy phân xác cá Tra.33

3.2.2. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học.36

3.2.2.1.Ảnh hưởng của EM tới sự biến đổi hàm lượng đạm tổng số .36

3.2.2.2 Ảnh hưởng của EM tới sự biến đổi hàm lượng đạm formol.38

3.2.2.3.Ảnh hưởng của EM tới sự biến đổi hàm lượng đạm NHR3R2T .40

3.2.2.4.Ảnh hưởng của EM tới sự biến đổi hàm lượng đạm amin.41

3.3.Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân bón sinh hóa hữu cơ lên cây cải ngọt. .45

3.3.1. Đánh giá cảm quan.46

3.3.2.Ảnh hưởng của phân bón lên sự tăng chiều cao của cây.47

3.3.3.Ảnh hưởng của phân bón lên năng suất của cây.48

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.51

1.Kết luận:.51

2.Đề nghị:.52

TÀI LIỆU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY