Luận văn Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang (tld) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường

MỤC LỤC 4

DANH MỤC VIẾT TẮT 7

DANH MỤC HÌNH 8

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục tiêu đề tài 2

3. Nội dung nghiên cứu 2

Chương 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Các nguyên tố phóng xạ trong tự nhiên 3

1.2. Liều chiếu do phóng xạ môi trường gây ra cho dân chúng 6

1.2.1. Chiếu xạ ngoài 6

1.2.2. Chiếu xạ trong 7

1.2.3. Liều hiệu dụng tổng cộng ( chiếu xạ ngoài và chiếu xạ trong) 11

1.3. Tác dụng của các tia bức xạ đối với sức khoẻ con người. 13

1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 15

1.5. Bức xạ hạt nhân và các đơn vị đo liều bức xạ 18

1.5.1. Hoạt độ phóng xạ 18

1.5.2. Liều hấp thụ 19

1.5.3. Liều tương đương sinh học và liều hiệu dụng 19

1.5.4. Liều giới hạn cho phép 21

1.6. Các phương pháp xác định liều bức xạ trong tự nhiên 21

1.7. Nhiệt huỳnh quang và đặc trưng của liều kế nhiệt huỳnh quang 23

1.7.1. Nhiệt huỳnh quang 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY