Luận văn Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa huyện Sóc sơn, thành phố Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3

1.1. Một số khái niệm 3

1.2. Khái quát tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 4

1.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới 4

1.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam 6

1.3. Một số đặc điểm của CNH – ĐTH ở Việt Nam hiện nay 10

1.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình CNH - ĐTH đến đất nông nghiệp 12

1.4.1. Trên thế giới 12

1.4.2. Trong nước 15

1.5. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn 21

1.5.1. Điều kiện tự nhiên 21

1.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 28

Chương 2. MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 32

2.2. Đối tượng nghiên cứu 32

2.3. Nội dung nghiên cứu 32

2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 32

2.3.2. Nghiên cứu tình hình sử dụng đất nông nghiệp và quá trình CNH – ĐTH của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 32

2.3.3. Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình CNH - ĐTH khu vực nghiên cứu 33

2.3.4. Dự báo sự biến động diện tích đất nông nghiệp sẽ phải chuyển mục đích sử dụng cho CNH – ĐTH đến 2020. 33

2.3.5. Đề xuất giải pháp bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY