Luận văn Nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của sinh viên miền bắc Việt Nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Một số khái niệm về thân nhiệt 3

1.1.1. Nhiệt độ trung tâm 3

1.1.2. Nhiệt độ da 4

1.2 Một số cấu trúc của cơ thể có vai trò quan trọng trong điều hòa nhiệt độ cơ thể 6

1.3. Đáp ứng của hệ thống tim mạch trong quá trình điều nhiệt. 7

1.4 Sự trao đổi nhiệt giữa cơ thể người trong điều kiện khí hậu nóng ẩm 10

1.4.1. Cân bằng nhiệt 10

1.4.2. Điều hòa nhiệt của cơ thể 13

1.5. Biến đổi chức năng sinh lý của cơ thể người do ảnh hưởng của gánh nặng nhiệt trong điều kiện vi khí hậu nóng ẩm 14

1.5.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm cao lên quá trình chuyển hóa điều nhiệt 14

1.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm cao tới hệ tuần hoàn và hô hấp 15

1.5.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên hệ thần kinh trung ương 15

1.5.4 Ảnh hưởng tới hệ nội tiết 15

1.6. Các nghiên cứu về sự biến đổi các thông số sinh lý dưới tác động của nóng ẩm 16

1.6.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 16

1.6.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 21

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1. Đối tượng nghiên cứu 28

2.1.1. Chọn đối tượng nghiên cứu 28

2.1.2. Chuẩn bị đối tượng 29

2.2. Chỉ số nghiên cứu 29

2.3. Trang thiết bị, dụng cụ 29

2.4. Chế độ nhiệt thực nghiệm 30

2.5. Quy trình thực nghiệm 31

2.6. Xử lý số liệu 33

2.6.1. Tính diện tích da 33

2.6.2. Tính nhiệt độ da trung bình của 3 điểm 33

2.6.3. Tính lượng mồ hôi bài tiết 33

2.6.4. Đánh giá cảm giác chủ quan 33

2.6.5. Xử lý các thông số tâm sinh lý thu được trong thực nghiệm 33

2.7. Đạo đức trong nghiên cứu 34

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 35

3.1 Chế độ nhiệt thực nghiệm 35

3.2. Sự thay đổi nhiệt độ trung tâm ở các môi trường thí nghiệm 35

3.2.1. Sự biến đổi nhiệt trung tâm giữa 2 quy trình 60 phút và 120 phút 35

3.2.2. Sự thay đổi nhiệt trung tâm của đối tượng Nam và Nữ nghiên cứu 38

3.2.3 Sự thay đổi nhiệt độ trung tâm của đối tượng nghiên cứu theo chế độ nhiệt thực nghiệm 39

3.3. Sự thay đổi nhiệt độ da ở các môi trường thí nghiệm 42

3.3.1. Sự biến đổi nhiệt độ da ở 2 quy trình 60 phút và 120 phút 42

3.3.2. Sự thay đổi nhiệt độ da giữa đối tượng Nam và Nữ nghiên cứu 44

3.3.3. Sự thay đổi nhiệt độ da của đối tượng nghiên cứu theo các chế độ nhiệt thực nghiệm 45

3.4. Sự thay đổi nhịp tim ở các môi trường thí nghiệm 47

3.4.1. Sự biến đổi nhịp tim ở quy trình 60 phút và 120 phút 47

3.4.2. Sự thay đổi nhịp tim giữa đối tượng Nam và Nữ nghiên cứu 48

3.4.2. Sự thay đổi nhịp tim của đối tượng nghiên cứu theo chế độ nhiệt thực nghiệm 49

3.5. Lượng mồ hôi bài tiết của đối tượng thực nghiệm 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY