Luận văn Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN 2

1.1. Tổng quan về chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 2

1.1.1. Đặc điểm của chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 2

1.1.2. Ảnh hưởng của chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 3

1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4

1.2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp 4

1.2.1. Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp hiện nay 4

1.2.2. Xử lý nước thải theo phương pháp đông tụ - keo tụ 7

1.2.3. Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý 12

1.3. Tổng quan về công nghệ sản xuất gạch bê tông nhẹ 12

1.3.1. Khái quát chung về gạch bê tông nhẹ 12

1.3.2. Tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng gạch bê tông nhẹ 15

1.3.3. Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt từ bột đá thải 16

Chương 2: THỰC NGHIỆM 24

2.1. Dụng cụ – Hoá chất 24

2.2 Các phương pháp nghiên cứu 24

2.2.1. Phương pháp phân tích TSS trong nước thải 24

2.2.2. Phương pháp xác định độ pH của nước thải 25

2.2.3. Phương pháp xác định tổng số coliform trong nước thải 25

2.2.4. Phương pháp phân tích kích thước hạt chất rắn lơ lửng trong nước thải 25

2.2.5. Phương pháp phân tích hàm ẩm của bột đá thải 26

2.2.6. Phương pháp xác định khối lượng thể tích của gạch bê tông bọt 26

2.2.7. Phương pháp xác định cường lực nén của gạch bê tông nhẹ 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY