Luận văn Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế celecoxib

MỤC LỤC i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC HÌNH v

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Tổng quan về celecoxib 3

1.1.1. Công thức cấu tạo và tính chất [9],[25],[31],[33] 3

1.1.2. Tác dụng dược lý và cơ chế tác dụng 4

1.1.2.1. Viêm và cơ chế chống viêm của NSAIDs 4

1.1.2.2. Tác dụng 6

1.1.3. Tác dụng phụ 7

1.1.4. Chống chỉ định [3] 8

1.1.5. Chỉ định, liều dùng và cách dùng [3] 9

1.1.6. Dạng thuốc và biệt dược 9

1.2. Phương pháp tổng hợp 10

1.2.1. Tổng hợp celecoxib bằng cách ngưng tụ diketon với hydrazin 10

1.2.2. Tổng hợp celecoxib bằng cách ngưng tụ butynon với hydrazin 13

1.2.3. Tổng hợp celecoxib bằng phản ứng đóng vòng 1,3 16

1.3. Phương pháp tinh chế 17

1.3.1. Kết tinh 17

1.3.2. Một số phương pháp kết tinh celecoxib 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY