Luận văn Nghiên cứu quá trình lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. TỔNG QUAN. 3

1.1. Kỹ thuật lên men thu nhận L-lysine .3

1.1.1. Khái niệm .3

1.1.2. Quá trình lên men .3

1.1.3. Các hình thức lên men.3

1.2. Vi khuẩn Corynebacterium glutamicum.11

1.2.1. Đặc điểm hình thái và vị trí phân loại .12

1.2.2. Đặc điểm sinh lý.13

1.2.3. Đặc điểm sinh hóa .13

1.2.4. Đặc điểm di truyền .14

1.3. Amino acid L-lysine.16

1.3.1. Đặc điểm.16

1.3.2. Vai trò và ứng dụng.17

1.3.3. Thu nhận L-lysine từ vi khuẩn .19

1.3.4. Bản chất quá trình sinh tổng hợp L-lysine ở vi khuẩn

Corynebacterium glutamicum.20

1.3.5. Kỹ thuật lên men fed-batch thu nhận L-lysine từ Corynebacteriumglutamicum.23

1.4. Những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến hướng của đề tài .26

Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29

2.1. Nguyên liệu.292.2. Bố trí thí nghiệm.33

2.2.1. Khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống .33

2.2.2. Tối ưu hóa môi trường lên men Corynebacterium glutamicum thu

nhận L-lysine bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.33

2.2.3. Thử nghiệm lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thunhận L-lysine.35

2.3. Phương pháp phân tích thí nghiệm.36

2.3.1. Phương pháp vi sinh .36

2.3.2. Phương pháp hóa sinh .38

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu.39

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 40

3.1. Khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống.40

3.2. Tối ưu hóa môi trường lên men Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine

bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm .42

3.3. Thử nghiệm lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine .50

3.3.1. Xác định thời điểm bắt đầu bổ sung cơ chất .50

3.3.2. Khảo sát ngưỡng ức chế cơ chất.53

3.3.3. Thử nghiệm lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu

nhận L-lysine.56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY