Luận văn Nghiên cứu phép phân tích kích hoạt neutron nhanh trên nguồn neutron Am-Be

MỤC LỤC

LIỆT KÊ CÁC KÍ HIỆU.6

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .9

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.10

MỞ ĐẦU .11

Chương 1 - TỔNG QUAN CƠ SỞ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON.13

1.1. Neutron.13

1.1.1. Nguồn neutron.13

1.1.1.1. Nguồn neutron đồng vị (hay nguồn neutron loại (α, n)).13

1.1.1.2. Nguồn neutron từ máy gia tốc .14

1.1.1.3. Nguồn neutron từ lò phản ứng hạt nhân.15

1.1.2. Phổ neutron .16

1.1.2.1. Neutron nhiệt (thermal neutron).17

1.1.2.2. Neutron trên nhiệt (epithermal neutron) .18

1.1.2.3. Neutron nhanh (fast neutron).19

1.2. Tương tác của neutron với vật chất .19

1.2.1. Tán xạ đàn hồi X (n,n) X.20

1.2.2. Tán xạ không đàn hồi A (n,n’)A*.23

1.2.3. Bắt neutron (n,γ ) .24

1.2.4. Neutron gây ra phản ứng phân hạch hạt nhân.251.3. Phương trình cơ bản trong phép phân tích kích hoạt neutron.26

1.3.1. Giới thiệu.26

1.3.2. Nguyên lý cơ bản của phương pháp phân tích kích hoạt neutron.28

1.3.3. Phương trình cơ bản của phép phân tích kích hoạt .28

Chương 2 - KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ PHÂN

TÍCH KÍCH HOẠT .32

2.1. Giới thiệu hệ phân tích kích hoạt .32

2.1.1. Nguồn neutron đồng vị Am-Be .32

2.1.2. Hệ phổ kế gamma.34

2.2. Khảo sát các đặc trưng của phổ neutron nguồn Am - Be .35

2.2.1. Phép đo thông lượng neutron nhanh .35

2.2.1.1. Phương pháp thực nghiệm cho việc xác định thông lượng

neutron nhanh .35

2.2.1.2. Thực nghiệm xác định thông lượng neutron nhanh.35

2.2.2. Phép đo thông lượng neutron nhiệt.39

2.2.2.1. Phương pháp thực nghiệm cho việc xác định thông lượng

neutron nhiệt .39

2.2.2.2. Thực nghiệm xác định thông lượng neutron nhiệt.40

2.2.3. Phép đo hệ số lệch phổ neutron trên nhiệt 𝛂𝛂 và tỉ số thông lượng

neutron nhiệt trên nhiệt.42

2.2.3.1. Phương pháp thực nghiệm cho việc xác định hệ số lệch phổ

neutron trên nhiệt.422.2.3.2. Thực nghiệm xác định hệ số lệch phổ neutron trên nhiệt.44

2.3. Kết luận .47

Chương 3 - ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG

MỘT SỐ LOẠI MẪU .48

3.1. Phân tích mẫu với hàm lượng biết trước.48

3.1.1. Đặt vấn đề .48

3.1.2. Chuẩn bị mẫu .48

3.1.3. Chiếu và đo mẫu.49

3.1.4. Kết quả.49

3.2. Phân tích hàm lượng Fe và Al trong một số mẫu địa chất.50

3.2.1. Chuẩn bị mẫu phân tích.50

3.2.2. Chiếu và đo mẫu.52

3.2.3. Kết quả phân tích hàm lượng nguyên tố .53

3.3. Kết luận.55

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .56

KIẾN NGHỊ VÀ PHÁT TRIỂN .57

DANH MỤC CÔNG TRÌNH .58

TÀI LIỆU THAM KHẢO .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY