Luận văn Nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục hình vẽ, biểu đồ

Danh mục bản đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO .7

1.1. Nông nghiệp công nghệ cao trong lịch sử phát triển nông nghiệp .7

1.2. Quan niệm, đặc điểm và vai trò của nền nông nghiệp công nghệ cao .9

1.2.1. Quan niệm .9

1.2.2. Đặc điểm.12

1.2.3. Vai trò.13

1.3. Tiêu chí đánh giá nền nông nghiệp công nghệ cao.14

1.3.1. Nhóm tiêu chí về khoa học và công nghệ .14

1.3.2. Nhóm các tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường .15

1.3.3. Nhóm tiêu chí về sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.16

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nông nghiệp công

nghệ cao .16

1.4.1. Nhân tố khoa học và công nghệ .16

1.4.2. Nguồn lao động .18

1.4.3. Thị trường.19

1.4.4. Đô thị hóa .19

1.4.5. Chính sách .20

1.5. Hình thức tổ chức sản xuất của nông nghiệp công nghệ cao.20

1.5.1. Hình thức canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY