Luận văn Nghiên cứu phát triển mã hóa trên đường cong elliptic dựa trên chuỗi cơ số kép tối ưu

Mục lục

Lời mở đầu 5

Chương 1 Cơ sở lý thuyết 7

1.1 Sơ lược về mật mã học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Đường cong Elliptic trên trường nguyên tố hữu hạn . . . . . . . . . . . . 10

1.2.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.2 Tính chất của đường cong Elliptic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2.3 Các phép toán trên đường cong Elliptic . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.4 Chi phí của một số phép toán trên điểm . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3 Hệ mật mã dựa trên đường cong Elliptic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3.1 Quá trình mã hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.3.2 Quá trình giải mã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Chương 2 Một số phương pháp và chi phí tính phép nhân vô hướng trên đường

cong elliptic 24

2.1 Đặt bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2 Một số phương pháp và chi phí tính phép nhân vô hướng trên đường cong

elliptic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2.1 Phương pháp Double-and-Add . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2.2 Phương pháp sử dụng chuỗi hình thức không liền kề (NAF) . . . 27

2.2.3 Phương pháp sử dụng chuỗi cơ số kép tối ưu . . . . . . . . . . . . 30

Chương 3 Áp dụng tính toán thực tế 50

3.1 Tính toán trên cơ sở lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.1.1 Chi phí của phương pháp Double-and-Add . . . . . . . . . . . . . 50

3.1.2 Chi phí của phương pháp NAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.3 Chi phí của phương pháp sử dụng DBC trên miền Ds = f0; 1g . . 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY