Luận văn Nghiên cứu phát triển hoạt động marketing điện tử tại các khách trên địa bàn thành phố Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU.iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC BẢNG BIỂU . viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ .ix

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng, phạm vi và địa điểm nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Tổng quan nghiên cứu.8

6. Nội dung nghiên cứu.11

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .12

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ MARKETING

ĐIỆN TỬ.12

1.1 Tổng quan về khách sạn và kinh doanh khách sạn .12

1.1.1 Khái niệm về khách sạn.12

1.1.2. Phân loại khách sạn.12

1.1.3. Kinh doanh khách sạn.13

1.1.3.1. Khái niệm về kinh doanh khách sạn.13

1.1.3.2 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn .14

1.1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh khách sạn .15

1.1.3.4. Vai trò của kinh doanh khách sạn .16

1.2. Tổng quan về Marketing điện tử.17

1.2.1. Vai trò của Internet.17

1.2.1.1. Internet trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn .17

1.2.1.2. Internet và Marketing mix .19

1.2.2. Marketing điện tử (E-marketing) .22

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾvi

1.2.2.1. Các loại hình marketing điện tử.24

1.2.2.2. Lợi ích của Marketing điện tử .25

1.2.2.3. Các yếu tố tác động đến Marketing điện tử.26

1.2.3. Phân tích mô hình SWOT của Marketing điện tử .29

1.3. Thực trạng phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế .32

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐIỆN

TỬ CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ.36

2.1. Thực trạng phát triển kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Huế .36

2.2. Tình hình ứng dụng Internet của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du

lịch ở Việt Nam .38

2.3. Mục đích sử dụng Internet trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp

kinh doanh trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam .41

2.4. Tình hình hoạt động marketing của các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế43

2.4.1. Đặc điểm mẫu điều tra.43

2.4.2. Các hình thức marketing điện tử mà các khách sạn trên địa bàn thành

phố Huế đã và đang sử dụng.44

2.4.3. Kết quả thực hiện của các hình thức marketing điện tử mà khách sạn

đang sử dụng .47

2.4.4. Mục đích sử dụng marketing thư điện tử.50

2.4.5. Lí do lựa chọn hình thức marketing điện tử .52

2.4.6. Khó khăn khi ứng dụng marketing điện tử.58

2.5. Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động marketing điện tử của các khách sạn trên

địa bàn thành phố Huế.62

2.5.1. Sản phẩm, dịch vụ.62

2.5.2. Giá cả .65

2.5.3. Phân phối .68

2.5.4. Khuyến mãi.70

2.5.5. Quan hệ khách hàng.72

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG

MARKETING ĐIỆN TỬ CHO CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH

PHỐ HUẾ.78

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾvii

3.1. Cơ sở đề ra giải pháp.78

3.1.1. Phân tích mô hình SWOT của Marketing điện tử .78

3.1.2. Kết quả phân tích marketing điện tử tại các khách sạn trên địa bàn thành

phố Huế .79

3.2. Các giải pháp.81

3.2.1. Tăng cường việc ứng dụng các hình thức marketing điện tử hiện nay .81

3.2.2. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực.89

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .91

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY