Luận văn Nghiên cứu phát hiện vi khuẩn lao kháng đa thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 – TỔNG QUAN 3

1.1. BỆNH LAO 3

1.2. TÌNH HÌNH LAO KHÁNG THUỐC 3

1.3. VI KHUẨN LAO 5

1.3.1. Cấu tạo 5

1.3.2. Cơ chế gây bệnh 8

1.3.3. Đặc điểm hệ gen 9

1.4. CƠ CHẾ KHÁNG THUỐC Ở VI KHUẨN LAO 9

1.4.1. Kháng sinh trong điều trị lao 9

1.4.2. Nguyên nhân gây kháng thuốc 10

1.4.3. Rifampicin và cơ chế kháng 12

1.4.4. Isoniazid và cơ chế kháng 15

1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN LAO KHÁNG THUỐC 16

1.5.1. Đặc điểm lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng 16

1.5.2. Xác định kiểu hình 18

1.5.3. Xác định kiểu gen 18

1.5.4. Kỹ thuật real-time PCR và multiplex real-time PCR 19

Chương 2 – VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 23

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 23

2.1.2. Vật liệu thiết bị và dụng cụ nghiên cứu 23

2.1.3. Các cặp mồi dùng trong nghiên cứu 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY