Luận văn Nghiên cứu phản ứng hạt nhân 108pd (n, γ) 109pd gây bởi nơtron nhiệt

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 4

TỔNG QUAN VỀ PHẢN ỨNG (n,γ) VÀ NHIỆT HÓA NƠTRON 4

1.1. Phản ứng hạt nhân 4

1.1.1 Khái niệm về phản ứng hạt nhân 4

1.1.2. Các loại phản ứng hạt nhân cơ bản 5

1.1.3. Các định luật bảo toàn trong phản ứng 6

1.1.4. Năng lượng của phản ứng 6

1.1.5. Động học của phản ứng 7

1.2. Hạt nhân hợp phần, hạt nhân kích thích 9

1.2.1. Phản ứng hạt nhân- Hạt nhân hợp phần 9

1.2.2. Trạng thái kích thích 10

1.3. Nhiệt hóa Nơtron 12

1.3.1. Nơtron 12

1.3.2. Đặc điểm của các nơtron nhiệt 12

1.3.3. Cơ chế làm chậm nơtron 13

1.3.4. Tương tác của nơtron với vật chất 17

1.4. Tiết diện bắt nơtron nhiệt 19

1.4.1. Khái quát về tiết diện phản ứng 19

1.4.2. Tiết diện bắt nơtron nhiệt 19

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN BẮT NƠTRON NHIỆT CỦA PHẢN ỨNG 108Pd(n,)109Pd 24

2.1. Nguồn nơtron xung trên máy gia tốc electron tuyến tính năng lượng 100 MeV 24

2.2. Thí nghiệm xác định tiết diện phản ứng 108Pd(n,)109Pd 28

2.2.1. Chuẩn bị mẫu nghiên cứu 28

2.2.2. Kích hoạt mẫu 29

2.2.3. Đo hoạt độ phóng xạ của các mẫu sau khi kích hoạt 31

2.2.4. Phân tích phổ gamma 32

2.2.5. Xác định hiệu suất ghi của detector 34

2.3. Xác định tiết diện bắt nơtron nhiệt 36

2.3.1. Xác định tốc độ phản ứng hạt nhân 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY