Luận văn Nghiên cứu phân tích một số amin thơm trong các sản phẩm da bằng phương pháp lc/ms/ms

MỞ ĐẦU.10

CHưƠNG 1: TổNG QUAN.12

1.1. Tổng quan về thuốc nhuộm azo .12

1.1.1. Giới thiệu về thuốc nhuộm azo.12

1.1.2. Sự chuyển hoá thuốc nhuộm azo thành các amin thơm .14

1.1.3. Ảnh hưởng của các amin thơm được giải phóng từ thuốc nhuộm azo đến

sức khoẻ con người .15

1.2. Tổng quan hiện trạng sử dụng thuốc nhuộm azo trong ngành thuộc da .17

1.2.1. Hiện trạng sử dụng thuốc nhuộm azo trên thế giới .17

1.2.2. Hiện trạng sử dụng thuốc nhuộm azo tại Việt Nam.19

1.3. Tổng quan phương pháp phân tích các amin thơm giải phóng ra từ thuốc nhuộm

azo .

1.3.1. Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ .

1.3.2. Phương pháp phân tích các amin thơm trên thế giới và Việt Nam

CHưƠNG 2: THỰC NGHIỆM .

2.1. Hóa chất – Thiết bị.

2.1.1. Hoá chất chuẩn.

2.1.2. Dung môi và hoá chất phụ trợ.

2.1.3. Thiết bị phân tích .

2.1.4. Thiết bị phụ trợ .

2.2. Phương pháp nghiên cứu.

2.2.1. Phương pháp kế thừa.

2.2.2. Phương pháp thực nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY