Luận văn Nghiên cứu phần mềm dspace và khả năng triển khai tại trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trường đại học phòng cháy chữa cháy

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 7

1. Tính cấp thiết của đề tài. 7

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 10

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 14

4. Giả thuyết nghiên cứu . 15

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 15

6. Phương pháp nghiên cứu. 16

7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài . 16

8. Dự kiến kết quả nghiên cứu. 17

CHưƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ Tư LIỆU

GIÁO KHOA TRưỜNG ĐẠI HỌC PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY VỚI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỘ Sư TẬP SỐ DSPACE. 18

1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài. 18

1.1.1. Khái niệm tài liệu số . 18

1.1.2. Khái niệm Bộ sưu tập số . 19

1.1.3. Khái niệm Thư viện số. 19

1.1.4. Khái niệm Phần mềm quản lý bộ sưu tập số. 21

1.2. Lịch sử ra đời và vai trò của phần mềm quản lý bộ sưu tập số Dspace. 22

1.2.1. Lịch sử ra đời của Dspace . 22

1.2.2. Tiết kiêṃ kinh phí mua phần mềm. 22

1.2.3. Góp phần quan trọng trong việc vận hành thư viện số. 23

1.3. Các điều kiện cần và đủ để ứng dụng phần mềm thư viện số . 24

1.3.1. Trình độ nguồn nhân lực thông tin thư viện . 24

1.3.2. Nguồn lực thông tin/ tài liệu số. 25

1.3.3. Hạ tầng công nghệ thông tin. 27

1.3.4. Năng lực thông tin của người dùng tin . 28

1.3.5. Chính sách đầu tư của lãnh đạo . 29

1.4. Các tiêu chí đánh giá phần mềm quản lý bộ sưu tập số. 29

1.4.1. Tiêu chí về tạo lập, tổ chức và quản lý các bộ sưu tập số . 29

1.4.2. Khả năng tích nhập các định dạng tệp tin khác nhau. 30

1.4.3. Tính tương thích với các chuẩn siêu dữ liệu trong xử lý tài liệu . 30

1.4.4. Hỗ trợ đa ngôn ngữ. 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY